Afdeling Staphorst

Opvang en Verzorging

Opvang en Verzorging is het creëren van een (tijdelijke) situatie waarin mensen die door een ernstige gebeurtenis zijn getroffen zo goed mogelijk worden opgevangen en zodanig worden verzorgd dat zij zo min mogelijk telijden hebben van de ontwrichting van het maatschappelijke leven. Opvang en Verzorging wordt door het rode Kruis uitgevoerd op vraag van een gemeente.De vrijwilligers krijgen bijscholingen, en twee tot drie keer per jaar is er een oefening met andere gemeenten. De teamleiders hebben regelmatig bijeenkomsten om elkaar scherp te houden, en te bespreken wat er nog verbetert kan worden. Door de oefeningen en de samenwerking met omliggende gemeenten,hoopt het Rode Kruis bij calamiteiten de mensen zo goed mogelijk te begeleiden en te verzorgen.